Rules

Sovittavia/mietettittäviä asioita ja sääntöjä

 • Ilmoituksia voi jättää ainoastaan kyydin tarjoamisesta tai hakemisesta.
 • Poistathan ilmoituksesi, kun sille ei enään ole tarvetta.
 • Sivustolla välitetään ja haetaan paikkoja autosta (ei kaupallisessa tarkoituksessa).
 • Kyydistä ei saa periä maksua, mutta polttoainekuluja voidaan jakaa (satunnaisissa matkoissa).
 • Kimppakyydeissä kaikki pitävät kiinni sovituista ajoista.
 • Poikkeamisesta sovitaan ajoissa
 • Sopikaa etukäteen miten ruokailu, kahvi tai muut pysähtymiset hoidetaan pitkillä matkoilla?
 • Kuinka kauan myöhästynyttä odotetaan ennen kuin auto lähtee?
 • Miten ilmoitetaan peruuntuminen.
 • Turvavyöt oltava kiinnitettynä ennen lähtöä.
 • Istumapaikat (muutos voi olla iso asia, päivittäisissä kyydeissä).
 • Sivustolla ei saa myydä mitään, koskee myös lippuja ja kyytejä.
 • Asiattomat viestit poistetaan sivustolta ja tunnus voidaan lukita tai poistaa.

Hyvää matkaa!